Biuro rachunkowe 2 1 opinie

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomocy w charakterze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te produkuje na sprawę innych podmiotów gospodarczych i prac, a ponadto osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do pełnienia obowiązków związanych z wykonywaniem prawa podatkowego, dobra pracy, a jeszcze praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego rodzaju operacje. Moduł Optima jest zupełnie zintegrowany z biurem rachunkowym, a wszelkie wiadomości mogą stanowić modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Pomaga to księgowemu podjęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W współzależności od wysokości i stylu firmy można użyć różne moduły które niesie program Optima Biuro Rachunkowe. I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Kupi na złożenia z Urzędem Skarbowym, razem z najnowocześniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwala na zachowanie ksiąg zgodnie z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w cali zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w porządek elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyznę ewidencji środków trwałych, a też wartości prawych i niematerialnych. Pozwala oraz na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry i Płace nalicza i daje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest przydatny w klasy stacjonarnej i wzorze usługowym dostępnym poprzez internet.