Tlumaczenia przysiegle

Tłumaczenia przysięgłe mają zwykle formę pisemną, a charakterystyczną ich cechą jest to, że wykonujący je tłumacz musi posiadać stosowne uprawnienia, a jego działalność reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zawód tłumacza