Certyfikowane panele kancelaryjne

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, potrzebne jest wykorzystywani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach prawych na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego oraz wszelkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, granych w stosunku z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz elementy kontrolne, które postępują w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny mieć odpowiednie certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są wtedy w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na wzór w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca idąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zawartymi w dyrektywie, powinien stanowić przygotowany razem z ustalonymi w niej podstawami, co w praktyce ma zmierzać do ograniczenia ryzyka wybuchu i podwyższenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców a urządzeń (oraz środowiska) siedzących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.