Controlling marketingu i sprzedazy

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejś poważnej firmie. Controlling zajmuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a także płynnością fizyczną oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza pierwsza i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem mamy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki stanowi sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej strukturze. Dostosowuje się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych opiera się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jak mamy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.