Dla kogo praca tlumacza przysieglego

Tłumacz przysięgły to osoba, która biegle zna różne języki obce i służy ich znajomością różnym organom administracji państwowej, czyli policji, sądom albo prokuraturze. Posiada odpowiednie certyfikaty potwierdzające jego profesjonalizm i pozwalające mu na wykonywanie tego zawodu.
Tłumacz przysięgły tłumaczy takie teksty, które wymagają poświadczenia zgodności przekładu z oryginałem. Do takich tekstów zaliczają się różnego rodzaju umowy, oświadczenia, zaświadczenia, świadectwa czy też dyplomy. Znalezienie tłumacza wcale nie jest aż tak bardzo trudne, ponieważ obecnie jest ich naprawdę wielu. Bardzo duże ilości tłumaczy występują np. w Krakowie. Tłumacze przysięgli znajdujący się w Krakowie charakteryzują się przede wszystkim dokładnością, profesjonalnością oraz szybkością. Jest tam kilkudziesięciu tłumaczy przysięgłych, jednak każdy jeden wypełnia swoje obowiązki na najwyższym poziomie. Tłumacz przysięgły w Krakowie pracuje według ustalonego cennika. Przetłumaczenie jednej strony obliczeniowej, to jest około 1125, znaków kosztuje od 20 do 30 złotych. Te kwoty mogą być zmienne ze względu na tryb ekspresowy tłumaczenia, mało czytelny tekst, sporządzenie kopii i tym podobne czynności. Tłumacz przysięgły oprócz tłumaczenia w biurze różnych dokumentów papierowych, służy też pomocą w czasie rozmów lub na konferencjach z różnymi partnerami, zza granicy.
Praca tłumacza przysięgłego jest bardzo dobra, jednakże nie każdy może nim zostać. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi mieć przede wszystkim polskie obywatelstwo, musi znać język polski, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie może być karany za jakiekolwiek przestępstwa. Tylko wtedy może otrzymać stosowne pozwolenia na wykonywanie tego zawodu.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl