Dlawnice przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane jest dla urządzeń i sposobów ochronnych bądź ich podzespołów i popularni.

W ruchu ze całymi różnicami w obrębie bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo jaśniejszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do funkcji w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dedykowane są do książki w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na znaczeniach, na których potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym stanowić dość oznaczone oraz przejść szereg testów, które przechodzą na planu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac oraz świadczenia tego pokroju urządzeń. Nic na fakt Atex znajdziesz tu.