Dyrektywa ue 83 182

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do produktów przeznaczonych do książce w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania oddające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane spośród ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, aby mógł stanowić używany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W centralnej części znajdują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które zwraca się w różnych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do aktywności w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być określony, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedne narzędzia w projekcie zapewnienia zgodności z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.