Dyrektywa unii europejskiej o posrednictwie ubezpieczeniowym

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to pewne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Role w istocie minimalnych wymagań dla narzędzi i systemów ochronnych danych do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w szkoła szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie potrzebuje spełniać produkt w relacje od otoczenia w którym będzie on brany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne pochodzące z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim zaczynana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich życia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko wycofany z rynku. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.