Dyrektywa unijna atex

Dyrektywa ATEX jest dyrektywą Unii Europejskiej. Przenosi się w centralnej mierze do wymagań jakie pragną istnieć wypełnione przez produkt, który dedykowany jest do użycia w strefach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a dodatkowo systemy ochronne, które dedykowane są do używania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX uznaje się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co oznacza Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa stosuje się wyłącznie do życzeń zasadniczych. Należy wspomnieć, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.
W niniejszej dyrektywie wymagania szczegółowe podawane są w umowach. Natomiast rozmawiając o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w jednych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa prezentuje się obligatoryjnością. Jej charakterem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w okolicach zagrożonych wybuchem otrzymaną we wszelkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX odnosi się do połowy składowych, wtedy gdyby są znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania mebla oraz układów ochronnych. Łączy się także do urządzeń, które składane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i jakich obecność może stanowić bezpośredni pomysł na sprzęt ochronny brany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie zaczyna się do aparatury medycznej, urządzeń i systemów ochronnych oddanych do specjalistycznego wprowadzania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego właśnie do celów wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla ludzi produktów danych do wdrażania w odległościach zagrożonych wybuchem wymagania pełne i uzupełniające dla niektórych grup i jakości wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zamknięte w Dodatku II.
Urządzenia i systemy ochronne potrafią stanowić przedmiotem jeszcze innych dyrektyw, dotyczących innych elementów i które dodatkowo przewidują danie na nim znaku CE.