Dyrektywy unijne energetyka

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do produktów przeznaczonych do produkcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zwracające się nie jedynie do bezpieczeństwa ale także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze związane z ostatnim jakieś procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, aby mógł być łączony w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W początkowej klasie otrzymują się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które przypisuje się w pozostałych miejscach, ale które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń tworzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do produkcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być wyraźny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze urządzenia w projektu zapewnienia współpracy z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.