Erp optima moduly

Comarch ERP Optima to uniwersalna aplikacja, pozwalająca wszystkiej marce na zachowanie pełnej księgowości, i dzięki dużym aktualizacjom jest pełen czas dopasowana do najróżniejszych przepisów.
W oprogramowaniu dostaje się Księga Podatkowa, zawierająca Księgę Przychodów i Rozchodów, umożliwiająca inwentaryzację (spis z natury), rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, a dodatkowo sporządzenie umów i e-deklaracji.

Ponadto Comarch księgowość to też Księga Handlowa. Moduł ten płaci za takie czynności jak sprawienie wielopoziomowego planu kont, planowanie okresu obrachunkowego, obliczanie PIT-36, PIT-36L, CIT-8, generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat podczas rozliczeń czy mienie zestawień na platformie stosowanych przez użytkownika parametrów.
Pomyślano także o ewidencji środków trwałych. Odpowiedni moduł zapewnia takie operacje jak naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków zdrowych oraz zalety niematerialnych, stosowanie trzech innych metod amortyzacji (liniowa, jedna lub degresywna). Wybierają się tu i duże funkcje dotyczące automatycznego ewidencjonowania wyposażenia, a więcej możliwość mienia osób odpowiedzialnych za poszczególne jego elementy.
Oprogramowanie Comarch księgowość to dobre rozwiązanie gwoli każdej firmy, która nie chce zatrudniać osobnej księgowości. Aplikacja jest w cali zautomatyzowana, to wystarczy jedynie wprowadzić do niej możliwości, aby wszystkimi wyliczeniami zajęło się oprogramowanie. Daje wtedy nie tylko wygodę, ale także oszczędność kosztów.
ERP Optima można sprawdzić dzięki wersji demonstracyjnej. Są dwie drogi na wdepnięcie w jej bycie. Pierwsza – zamówienie oprogramowania na płycie CD. Druga – pobranie pliku instalacyjnego z internetu. W obu przypadkach należy udać się na kartę producenta i spełnić trafiający na niej formularz. Które posiada ograniczenia w sądzie do pełnej wersji? Poza ograniczeniem czasowym – żadnych. Można czerpać z Comarch księgowość bez jakichkolwiek braków funkcjonalności przez okres aż sześćdziesięciu dni. Stanowi wówczas termin wystarczający do sprawdzenia w praktyce ludziach jej pracy. Dopiero po ostatnim sezonie można zadecydować, czy dostanie się licencję na dalsze używanie, bądź te zrezygnuje. Istnieje obecne odpowiednie rozwiązanie, idące na wolne sprawdzenie, czy warto wydać pieniądze.