Europejski bank nasienia warszawa

Bank nasienia (spermy) to pomieszczenia, w jakich gromadzi się nasienie dawców. Muszą oni spełnić dokładnie określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna znaleźć się wystarczająca ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o dość dużej ruchliwości. Dawca musi istnieć w ciekawej jakości fizycznej, być w wieku do 35 lat zaś nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego wzrost, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma dostarczana jest nieodpłatnie. Wybierana jest tylko nagroda za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł).
Pierwszym rzutem kwalifikacyjnym dawcy jest specjalny wywiad, podczas którego podawanych jest mu szereg pytań odnośnie jego działania seksualnego, przebytych chorób i sytuacji rodzinnej. Później sprawdza się jego klęsk w kierunku sprawdzenia, czyli nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną przeprowadzone oddane nasienie trafia do banku spermy na czas pół roku. Dopiero po terminie ostatniego sezonu wykonywa się kolejne pytania i na ich treści kieruje nasienie do dużych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę – klinika musi ponieść pełną uwaga na odpowiednie przechowywanie nasienia. W własnym świata praktyka oddawania spermy jest wciąż jeszcze mało znana, stąd pobrany materiał wcale nie ulega zniszczeniu.
Mieć z banku teoretycznie chyba każdy. Ale na miary polskiego prawa samotne pani nie mogą skorzystać z pomocy banku spermy (dziecko musi bo na jego skuteczności mieć również ojca i mamę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary oraz ludzie będący nosicielami chorób genetycznych, jakich nie chcą przewozić swoim synom.