Filtr pylkowy smax

W wielu gałęziach przemysłu mamy do postępowania z potrzebą odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są wówczas podstawowe procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły zachodzące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych przechodzimy w ofercie urządzenia i całe instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one brane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje wtedy na łączenie ich w jakimś miejscu, jaka jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, wydaje go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to zaledwie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do stosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do wartości niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania albo nie, uczynione ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z rady na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej w dziedziny obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w kraju konkretnej instalacji, całe jej stronie i podzespoły są dopasowywane w taki forma, żeby one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.