Frigo 2 kasa fiskalna

Przedsiębiorcy wykonujący kampania gospodarczą, w jakiej używają kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo dużo wymogów. Drinkom z nich jest obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez znany w podobnym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z którym kopie paragonów fiskalny trzeba było nosić przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na etap lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach fiskalnych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. I muszą dbać więcej o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze powodu na ostatnie, że czas pięcioletni miany istnieje z końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest okres pięciu lat? Przede wszystkim ze powodu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Istnieje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę kredyty termin jest pozytywne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres jest oznaczanie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej wielkość wartość oraz stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony okres do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi więc nie wskazał sytuacji w jakiej powinny być one pozostawiane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w strukturze papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem są nadzieję archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy też pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden rób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.