Gastronomia u moni

Wynikający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik związanych z wiedzami psychologicznymi. Jest toż model szkolenia pracowników liczący na prowadzeniu procesu decyzyjnego w końca odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia innym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju zadania są coachowie, którzy tworzą ze naszymi użytkownikami na dalekich płaszczyznach np. w kontakcie spośród ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a i analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z kolejnymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych projektów oraz skupienie na optymalizacji działań dążących do ich zrobienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego własne wnioski i programy intelektualne. Innymi cechami określonymi w ćwiczeniach dla  pracowników w całości coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych reguł; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w toku formowania się; jest zbudowany na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; końcem jest doprowadzanie do świadomego dokonywania zmian.