Gaszenie ognia na czlowieku

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy jednak z nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce jest więcej czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-wybuchowe/uziemienia/przewody-uziemiajace-proste-spiralne/

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, zajmuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w przestrzeni spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze uzyskuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w wnętrzach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest potrzebna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie ostatnim daleko efektywne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również prezentuje się pomocna, jednak zdecydowanie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie że być kierowana na założonych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wiąże się ponadto w miejscach, w jakich chyba ona wykonać poparzenia dostających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną ogranicza się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.