Gaszenie pozarow filmy

W przypadku pożaru najistotniejsza jest energiczna i sprawna reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Momentem potrafi się ona nawet dodać do uratowania ludzkiego życia. Aby ta odpowiedź była jednak dobra, należy wiedzieć, w który sposób postępować natomiast na co należy zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w wnętrzu zamkniętym, a inaczej na szerokiej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy mieć, iż nasze pole manewru jest niskie, w kontakcie spośród tymże nie możemy dać sobie na użycie wszystkich preparatów. Drinkiem z najefektywniejszych jest wolny wątpienia para wodna, jakiej zadanie że w system szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie otrzyma ona prawidłowego stężenia, dzięki któremu dopuszczalne jest zgaszenie pożaru. Chociaż w niskich budynkach dodaje się idealnie. Powszechnie użytkowana jest oraz na statkach, w pomieszczenia, w jakich wykorzystywane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie złe jest wykorzystanie wody. Podstawowym działaniem pary, który zapewnia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej niebywałą wartością jest fakt, iż ten efekt przeprowadzany jest szczególnie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Jest wówczas znacznie istotne, gdyż w postaci, kiedy ogień zwiększy się na wszelki budynek, nie pewnie on zostać zgaszony samą parą. Wskazane są wtedy bardzo wysokie działania straży pożarnej, co zobowiązuje się z ostatnim, iż straty spowodowane działaniem ognia będą mocno wysokie.