Gaszenie pozarow klasy a

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje więc najciekawszy a dużo powszechny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co działa z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze mają najpełniejsze zastosowanie. W relacje z posiadanego składu mogą stanowić grane do gaszenia prawie każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich największy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa swoje posłanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne służenie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno stanowić wręczana w sukcesach płonięcia tych jedynych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą liczy na tym, że wodę można wykorzystywać w jakimkolwiek miejscu, a parę tylko w cichych miejscach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W większych pomieszczeniach działanie pary objawia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów konieczna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do nowych substancji, lecz także podstawy ich stosowania i serwowania w obszar pożaru.