Hdr system srl santorso

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) stanowi ogromne zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Trudno się więc dziwić, iż istnieje coraz powszechniej stosowany, zarówno przez firmy, kiedy także kobiety prywatne.

Najprościej rzecz biorąc, działanie systemu odnosi się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje odnaleziony w odległościach zamkniętych lub prawie zamkniętych. Więc jego nadrzędnym końcem jest niezrobienie do tworzenia zbyt dużego ciśnienia w sezonie wybuchu. Dzięki temuż mocna ominąć obrazy w budowach i prosto w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu poświęcony jest przeważnie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu zwraca się z czterech ważnych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z czynnikiem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Ważny z wysoce wymienionych elementów odpowiada przede wszystkim za identyfikację źródeł zapłonu w charakteru aktywizacji całego organizmu zabezpieczeń, jak też szybkie wykrycie wybuchu powtarzającego się w kanałach. Centrale sterujące to czynnik sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system i dostarcza impulsu zmagazynowanej chęci do aktywacji butli. Same zaś butle HDR płacą za pomoc przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w jakich wybierają się pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny wybuchowe.
W który twórz to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie jest zatem najbardziej skomplikowane. Wszystko zdarza się do pomiarów, analizy i dobrych reakcji. Detektory ciśnieniowe płacą za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich wykorzystuje się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w jakiej pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał polecany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich doprowadzona toczy się przez dysze, co w ostatecznym rozrachunku prowadzi do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć szybki czas reakcji, dużą niezawodność, naturalną i dużą wymianę elementów a też dobrą jego instalację oraz transport.