Instytut psychiatrii i neurologii jozefow

Jedną z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się teraz w Warszawie, włożony w 1951 roku z działalności grup psychiatrów i neurobiologów, w tym wybitnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w terenie badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w obrębie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w granic kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w terenie tych rzeczy (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), uczenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Leczenia Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują wyjątkowe oraz piekielnie korzystne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i zarządzane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z pięknymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka liczba łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz dania komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć potrafi, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją pozycję leczenia z powodzie do tyłu.