Kasa fiskalna dla kosmetyczki

Ostatnie koleje w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to firmy proponujące nasze usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania prac z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną?
Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną rola idą do głów fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmian jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energia w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele związane z byciem kas fiskalnych.
Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi – technologiczne i efektywne – określone w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed rozpoczęciem używania kasy, uzależnione są również z ulgą, którą ważna osiągnąć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, przecież nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze mieć o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego momentu może spowodować konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były wydane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe – dzienne, tygodniowe i miesięczne – generowane przez kasę fiskalną.