Kasa fiskalna farex bursztyn

Popełnianie braków to ludzka rzecz. Wiedzą o tym też ustawodawcy, którzy pozwolili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a dodatkowo deklaracji, bez konieczności ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka trwa więcej w wypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Jak jest zatem wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy transakcji na pracę osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności finansowej i rolników ryczałtowych wskazane jest ewidencjonowanie każdej transakcji na kasie finansowej i wystawianie do niej paragonu. Przychody skupia się w KPiR na bazie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od towarów i pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów bądź usług. Zdarza się również, że rolki do kasy fiskalnej na których tłoczone są paragony przytną się w kasie głównej i źle wydrukują dowód zrobionych zakupów. W wypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo drażliwe i zbyteczne stanowi to, że transakcji napisanej na kwocie finansowej nie da się wycofać ani poprawić przy zastosowaniu funkcji tanich w ostatnim daniu. Do kraju marca 2013 roku nie było znane, w jaki styl należy dokonać w przypadku wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W działalności opracowano pewne mechanizmy, których stosowanie popierały urzędy, ale pomagania te zawierały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które charakteryzują tę kwestię. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą prowadzić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one patrzeć, opisują natomiast dane, jakie muszą się w nich znaleźć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży zawartej w świadomości kasy, jednak inna z nich będzie kierowana w przypadku ww. błędów. W celu anulowania paragonu wskazane jest zastosowanie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis winy i okoliczności pomyłki wraz z oryginałem paragonu.