Klasa b zagrozenia wybuchem pylu weglowego

https://www.grupa-wolff.eu/biuro-projektowe/instalacje-wentylacji-klimatyzacji-przemyslowej/

Zagrożenie wybuchem w tle pracy albo drugich pomieszczeniach widocznych jest rzeczą, która nie prawdopodobnie stanowić bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich pomieszczeniach i nieużywanie się do niego może stanowić przyczyną poważnej tragedii. Mieszkania o właściwym narażeniu na możliwość eksplozji to różne biznesy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego problem aby doszło do nieszczęścia: widoczne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wysokich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W pomieszczeniach opisanych powyżej należy stosować dodatkowe środki ostrożności. Niezwykle istotne są regularne przeglądy maszyn i zamykanie wszelkich usterek na bieżąco. Jeżeli na przykład zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, zajdzie w nim ogromne iskrzenie, kilkunastokrotnie dłuższe niż przy odpowiedniej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby znacznie szybko napełnić nim zmieszczenie na tyle, że zaszło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą stać zmieszane z powietrzem w ścisłym stężeniu by mogło uzyskać do eksplozji, to dalej nie dokładnie tego faktu bagatelizować.

Inna sprawa w zabezpieczeniu to stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, a ponadto włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na produkt zwiększonego poboru prądu przez lampę w początkowej części jej działalności. Wynika to zarówno lamp żarowych kiedy również świetlówek. Taka iskra to wystarczająco dużo, żeby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie obniża to ryzyko, ale zawsze najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.