Kolposkopia dla zaawansowanych

W moc zakładach produkcyjnych i magazynach może stanowić zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jak w preparacie wybierają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie korzystają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, kiedy w miejscach jest za wysoka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami i zagrożenie wybuchem pojawia się, gdy w wnętrzu trafi do stworzenia iskry.

Specjalne fabryki i sklepy przemysłowe zwykle są dobrze chronione przed wybuchami, a czasami brakuje pomyślunku w środowiskach takich, gdy na przykład stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, którzy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na gruncie zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna stać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, a również na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków także w polach, gdzie uważają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje również w stoczniach, o czym nie każdy z nas wie.

Wyżej wymienione miejsca objęte są ustawą, która wymaga rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele oraz osoby decydujące takimi miejscami muszą wykazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE oraz dużo innych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest organizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy te są naturalnie implementowane do własnego dobra od momentu, kiedy należymy do Grupy. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a jeszcze pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w których może dotrzeć do wybuchu.