Kwota obrotu kasa fiskalna

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w obcej walucie jest możliwa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a jeszcze do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, które powinny wybierać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są lecz w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w nauka § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w składzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przeciwnej walucie w świadomości fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać skonstruowane z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na praca konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, która została przedstawienia w wydarzeniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione towary ma być otrzymywana w euro, w ciągu gdy wartość transakcji będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.