Mielenie goracego miesa

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia wykonywających w takim środowisku osób.

kadry i płace symfoniaSage Symfonia 2.0 Kadry i Płace | Systemy ERP | POLKAS

Ze względu na zarobek na stan zdrowia pyły liczymy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Podstawowym znaczeniem w towarzystwie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest aktywne zapobieganie przez stosowanie samej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre.
Powszechnie używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to drink z najzwyklejszych odpylaczy o niewielkich kosztach instalacji. Cechą tego rozwiązania jest niewielka skuteczność odpylania, a często są dawane w zintegrowaniu z drugimi odpylaczami. Dużo szeroką skutecznością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Łączone w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końca zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania pragną istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu a z określonego zagrożenia.