Mikroskop szkolny

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o znaczeniu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop dostarcza do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Urządzenie obecne stanowi szeroko przydatne w medycynie, nauce, a jeszcze przemyśle również w wielu nowych rzeczach. Na przestrzeni dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Ważnym spośród nich stanowiło urządzenie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły olbrzymiej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do załatwienia było zupełnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przyczynił się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia pracy na znaczną skalę. Jako pierwszy człowiek pod mikroskopem obserwował inne sposoby komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie innych treści na temat świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Znaleziono wiele środków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym czasie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie nowych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano i po raz pierwszy chromosomy i pokazano, iż są one nośnikami genów. Od obecnego terminu zaczęła kształtować się nowa rzecz wiedzy: genetyka. Poznanie i opinia genów daje w obecnym świecie grę z wadami genetycznymi. Nie zapominajmy więcej o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stawała się identyfikacja przestępców, a i określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się także przemysłowi: dzięki niemu pracuje się nowe stopy metali, które są materiałem wykorzystywanym w wielu rzeczach ziemi i umiejętności. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W niniejszym nowym pracowniku urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze form komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był rozwój w przestrzeni nauki, przemysłu i medycyny.