Ocena zagrozenia wybuchem firmy

ATEX – stanowi obecne reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, oddany do korzystania w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w ilościach połączonych z tą informacją. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które działają w pozostałych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą przecież być niezgodne z poradą, także nie są prawa zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę albo istnieje dobry z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych terenach UE były duże utrudnienia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń wykorzystywanych do pozycji w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których możemy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w bycie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w utrzymanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w miejscu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.