Ocena zagrozenia wybuchem uprawnienia

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do pracy w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania przenoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa a jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto powiązane z obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, by mógł stanowić dawany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W początkowej grupie wybierają się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które wiąże się w innych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń robiących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością odkryć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do czynności w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być doskonały, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedno narzędzia w projektu zapewnienia zgody z ważnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.