Odpylanie lakierni

Zgodnie z regułami dyrektyw UE, funkcjonującymi na obszarach państw europejskich już od dłuższego czasu, wszelkie obiekty, jakie są wykorzystywane w warunkach zagrożenia wybuchem, powinny mieć instalacje przeciwwybuchowe wspólne z częściami ATEX.

Dyrektywy nakazują stosowanie urządzeń z certyfikatami oraz wyposażanie budynków w zespoły odpylające zapewniające dobry poziom bezpieczeństwa i zapobiegające kładzenie się pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

W realizacji, działanie zgodnie z normami ATEX, budzi się więc do zastosowania atestowanych i certyfikowanych maszyn i urządzeń i konieczności zainstalowania instalacji odpylających, oczyszczających treść i zmniejszających zagrożenia.

Odpylanie ATEX “atex dust extraction” – specyfika
Należy dopasować ją do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa. W znaczącym uproszczeniu wymogi informacji można sprowadzić do dania stałego odpylania i oczyszczania powietrza oraz powierzchni (np. podłóg) z montujących się tam pyłów. Oznacza toż szansa:
– użycia miejscowych odciągów – o ile stanowi ostatnie niezbędne i prawe odciągi takie należy umieścić w pobliżu (bezpośredniej bliskości) sprzętów emitujących zanieczyszczenia, zatem na dowód pyły farb lub pyły drewna. Odciągi potrafią stanowić ruchome lub nieruchome, w pracy odpylanie ATEX najczęściej umieszcza się na ramionach samonośnych, potężnych ssawach i / lub okapach przemysłowych,
– zastosowania odkurzaczy przemysłowych do codziennego oczyszczania powierzchni podłóg wokół newralgicznych organizacji i urządzeń (takimi narzędziami są wszelkiego typie obrabiarki), regularne usuwanie pyłów i osadów montujących się na podłodze eliminuje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych, skier i, będących ich dostępnym następstwem, pożarów,
– stosowania urządzeń certyfikowanych w stylu ATEX i budowania instalacji (w ostatnim instalacji odpylających) spełniających wymogi dyrektywy.