Odpylanie trocin

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który ogranicza się zarówno do urządzeń jak również systemów ochrony. Omawiane urządzenia przeznaczone są w głównej mierze do używania ich w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada taż jest faktem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

Oraz w lokalnym systemie prawnym została zawarta na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich używających się do narzędzi i stylów ochronnych przeznaczonych do korzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu albo i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie również do urządzeń a też systemów ochronnych przeznaczonych do używania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana porada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te określa się do użytku poza omówionymi strefami ale które wjeżdżają na pewne funkcjonowanie do urządzeń oraz sposobów ochronnych przeznaczonych do gruncie w odległościach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej wole nie bierze się między innymi do wyrobów medycznych, które wykorzystywane są w tłu medycznym. Nie stosuje się jej także do sprzętu oddanego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które podjęte są w poszczególnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które dobierają się w Dodatku nr Także do wole 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy działalności w rozmiarach z atmosferą wybuchową". Dania a style ochronne potrafią być celem innych dyrektyw, dotyczących różnych wyglądów i jakie również przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten powinien być znany, jasny i mocny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Stanie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.