Open source b2b software

Firmy skupiające się produkcją czy i sprzedażą wyrobów posiadają co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak również materiałów. Oba skoncentrowane są na określonym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego struktur należy precyzyjnie nazwać jego wielkość. Wszystek spośród nich powinien ściśle nawiązywać do głównych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca oraz dystrybucja. W kierunku polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych produktów i materiałów. Jednym spośród nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to układ do prowadzenia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja jest znacznie intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z pierwszymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak dodać nowy materiał? Jak utworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest kreowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu robiony jest wyrób z danego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno polskich i przyszłych w obszarze jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM wspominają o przesunięciach między magazynowych. W popularny i przystępny sposób możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, gromadzącą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można również posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i lekka dokumentacja przyczyniają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w korporacji.