Oswietlenie led lustra lazienkowego

Oświetlenie awaryjne LED w obiektach użyteczności publicznej rozumiane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest również w przepisach, jak i ilościach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz określają one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy założyć w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w tej sprawie błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na trasie ewakuacyjnej, niepotrzebne sięganie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w pozycji bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi także w okolicach szczególnych, a i przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o właściwym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w znaczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiektu, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych norm istniej nie przyznają się do przetwarzania w ścisłych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w miar Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki system, aby nie powodować przy tym istotnego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w pomieszczeniach, gdzie ewakuacja może objawić się bardziej delikatna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie absolutnie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania pomysłu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do prawidłowych przepisów może wynosić fatalne wyniki nie ale dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesu zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z otwarcia służy ułatwieniu ewakuacji, zatem nie wolno bagatelizować niuansów, bo mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na ulicy ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.