Pospiech notariusz rybnik

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Gdy na indywidualnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów łączy się inne środki gaśnicze. Największym jest absolutnie woda. Jednakże nie w jakimkolwiek przykładu można się nią podawać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród obecnego, że wolno ją wiązać tylko w miejscach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, iż nie ważna z niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na stosowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Dodatkowo w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.