Program matematyka 3 klasa gimnazjum

W ostatnich czasach, w ruchu z bardzo szybkim rozwojem nowoczesnych metod komputerowych MES (metoda elementów skończonych) szybko stawała się niezwykle ważnym narzędziem analizy numerycznej różnorodnych konstrukcji. Modelowanie MES znalazło bardzo duże zastosowanie praktycznie we każdych tych obszarach inżynierskich także w matematyce stosowanej. Najprościej rzecz mówiąc MES, jest trudną metodą rozwiązania równań różniczkowych i cząstkowych (po wcześniejszej dyskretyzacji w wygodnej przestrzeni).

Czym stanowi MES
Metoda elementów skończonych, wtedy w chwili obecnej sama z najtańszych, komputerowych metod wyznaczania naprężenia, uogólnionych sił, odkształceń oraz przemieszczeń w badanych konstrukcjach. Modelowanie MES kładzie się na układzie planu na zapomnianą liczbę elementów skończonych. W terenie każdego poszczególnego elementu można robić pewnych aproksymacji, oraz wszystkie niewiadome (głównie przemieszczenia) prezentowane są przez dodatkową funkcję interpolacyjną, za pomocą wartości samych pozycji w zamkniętej liczbie punków (zwanych potocznie węzłami).

Zastosowanie modelowania MES
W aktualnych czasach za pomocą metody MES sprawdza się wytrzymałość konstrukcji, naprężenia, przemieszczenia oraz symulację wszelkich odkształceń. W mechanice komputerowej (CAE) za pomocą tej techniki można badać i przepływ ciepła oraz przepływ cieczy. Metoda MES idealnie przyznaje się oraz do poszukiwania dynamiki, statyki maszyn, kinematyki oraz oddziaływania magnetostatycznego, elektromagnetycznego i elektrostatycznego. Modelowanie MES że stanowić wykonywane w 2D (przestrzeni dwuwymiarowej), gdzie dyskretyzacja ogranicza się przeważnie do podziału konkretnego działu na trójkąty. Dzięki takiej strategii możemy obliczać wartości, które pojawiają się w dziale danego programu. W technice tejże są jednak takie ograniczenia o jakich należy mieć.

Największe wady oraz zalety metody MES
Najważniejszą zaletą MES jest tak możliwość uzyskania odpowiednich wyników nawet dla bardzo złożonych kształtów, dla których znacznie niestety było aby przeprowadzić zwykłe obliczenia analityczne. W pracy nazywa to, że poszczególne zagadnienia mogą być odtwarzane w świadomości komputera, bez konieczności budowania kosztownych prototypów. Taki proces w niezwykle dużym stopniu ułatwia cały proces projektowania.
Podział badanego obszaru na jeszcze to drobniejsze elementy, skutkuje dokładniejszymi wynikami obliczeń. Należy pamiętać więcej i o tym, iż istnieje obecne odkupione znacznie większym zapotrzebowaniem na energia obliczeniową nowoczesnych komputerów. Pamiętać należy więcej a o tym, iż w takim przypadku, należy bardzo rozliczać się również z wszystkimi błędami obliczeń, które pochodzą z licznych przybliżeń przetwarzanych wartości. Jeżeli badany obszar budować będzie się z kilkuset tysięcy pozostałych elementów, które mają nieliniowe właściwości, więc w takiej sytuacji obliczanie musi być dość modyfikowane w kolejnych iteracjach, dzięki czemu gotowe rozwiązanie będzie dobre.