Przeciwwybuchowe tamy izolacyjne

Niektóre stanowiska pracy są mocno zagrożone wystąpieniem wybuchów, co czyni duży problem połączony z bezpieczeństwem osób żyjących na danym obszarze. Atmosfera wybuchowa może pojawić się w takich miejscach pracy, w jakich ogromne dawce pyłów, gazów palnych lub mieszaniny powietrza są produkowane, magazynowane czy i przetwarzane w obecności tlenu. Dotyczy to zakładów przemysłu drzewnego, elewatorów zbożowych, drukarni, zakładów chemicznych, lakierowni, cementowni, młynów, czy i elektrociepłowni.

W takich miejscach konieczna jest to analiza ryzyka wybuchu, czyli kompleksowa ocena ryzyka wybuchu. Łączy się więc ze skrupulatnym okiem i badaniem instalacji, używanych mieszanin oraz substancji oraz będących procesów. Drogie jest i dokładne określenie możliwości wystąpienia źródeł zapłonu, prawdopodobieństwa i ewentualnego czasu pojawiania się atmosfery wybuchowej. Niezmiernie ważnym elementem jest także ustalenie przewidywanych rozmiarów i produktów danego wybuchu.
Analiza ryzyka wybuchu, po fazie zbierania wszystkich poradzie dotyczących oceny ryzyka, idzie do ustalenia konkretnej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej, której wdrożenie pozwala ograniczyć albo też zupełnie zapobiec możliwościom stawiania się atmosfer wybuchowych i zapewnia ograniczenie nielubianych i negatywnych efektów wybuchu.
Dokładne zalecenia związane z zastosowaniem organizacyjnych oraz technicznych środków znacznie minimalizujących ryzyko wybuchu powinno pamiętać charakter dokładnie opracowanej dokumentacji i liczyć konkretną koncepcję ulepszenia stanu bezpieczeństwa wybuchowego, wraz z weryfikacją już wdrożonych systemów zabezpieczających przed wybuchami.
Analiza ryzyka wybuchu jest więc elementarny dokument, niezbędny w każdym środowisku pracy zagrożonym układaniem się atmosfer wybuchowych.