Przeklad nie tylko slow ale tez kultury

Tłumacz jest to osoba, która zazwyczaj posiada wykształcenie filologiczne w danym kierunku i zajmuje się przekazywaniem informacji z języka dla nas niezrozumiałego na język zrozumiały. Najpopularniejsze języki to język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/monitory-gazow-czynnikow-chlodniczych/

W tłumaczeniach ważna jest nie tylko znajomość języka, ale również posiadanie podstaw dotyczących interpretacji tekstu, kultury z której tekst się wywodzi, a w przypadku tłumaczeń artystycznych – charakteru autora. Dodatkowo, osoby, które zajmują się tłumaczeniami powinny cały czas kształcić się, szkolić, obcować z dwoma kulturami – tymi, które tłumaczą i tymi na które słowa są tłumaczone. Rzadkością są osoby, które są w stanie odpowiednio przetłumaczyć tekst z więcej niż jednego języka. Zwyczajnie, niemożnością fizyczną jest obracanie się w więcej niż dwóch kręgach kulturowych cały czas.

Tłumacz w Warszawie wykonuje tłumaczenia pisemne oraz ustne. Pisemne można podzielić tłumaczenia na przekład oficjalnych pism, do których często jest potrzebne szkolenie w zakresie tłumaczenia przysięgłego, oraz tłumaczenie zwykłe. Często się zdarza, że dokonuje się tłumaczeń listów, pism nieoficjalnych. Tłumaczenia ustne można kojarzyć z telewizji, kiedy to często, na oficjalnych konferencjach czy podczas transmisji na żywo dokonuje się tłumaczenia symultanicznego. Nie ma tam miejsca na późniejsze poprawki tekstu, czy sprawdzenie słowa w słowniku. Wykonuje się je równolegle z osobą mówiącą w obcym języku. Tłumaczenie konsekutywne to odtwarzanie, za pomocą własnego zapisu, wypowiedzi, która została przekazana chwilę wcześniej; dłuższego tekstu.