Przemysl chemiczny logo

W obiektach przemysłowych, zwłaszcza tych powiązanych z dziedziną chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które mogą dokonać się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a też środowiska. Z wielu statystyk wynika, że największy problem gości w cienia całych systemów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy teraz od prowadzenia tym składnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem zaczyna się różne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wypadnięcia danych zdarzeń. Istnieją wówczas techniki porównawcze z różnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i różni się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie przedstawia to rzeczywiście, że ważna nie brać pod opiekę zagrożeń o mniejszym stopniu konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe powinno stanowić praktycznymi zawodowcami. Nie można pomijać tego zakresu przy pisaniu i dodawaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje budynku w stosownych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej kwot i formie sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w punkcie minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to tylko część spośród ostatniego co powinien mieć pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na koniec reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań gościom oraz mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na plany rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i pytanie o jego pewną jakość powinny być jedne z ważniejszych składników zarządzania każdego obiektu.