Psychika wikipedia

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i sprawionych zgodnie z dyrektywą ATEX działającą w końcach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby postępowało w wszyscy sprawnie, niezbędne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W praktyce odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) wytwarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich rysują się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do tego końca należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i jedynej instalacji odpylającej, ponieważ ona rzadko może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i pokrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z poradą ATEX i stanowiących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.