Pyly w budownictwie

Program do przelewów

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najpoważniejsze prawdopodobieństwo dla zdrowia wykonywających w takim miejscu osób.

Ze powodu na zarobek na wygląd zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym działaniem w medium emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest silne zapobieganie przez stosowanie osobistej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najprostszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowy. Chorobą tego rozwiązania jest mała skuteczność odpylania, a przeważnie są wprowadzane w zintegrowaniu z różnymi odpylaczami. Znacznie silną skutecznością działania charakteryzują się odpylacze filtracyjne. Brane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punktu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest od gałęzi przemysłu a od pewnego zagrożenia.