Sprzet i srodki gasnicze referat

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Przyjmuje się ją jeno w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma niewielki ciężar właściwy dodatkowo w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kieruje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy zapewne żyć łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w odpowiedź z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej funkcjonalne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna jedynie w niniejszych miejscach, co do jakich zawiera się pewność, iż nie przebywają w nich pracownicy. Z ciekawości na prawdziwe ciśnienie gaśnicze para mogłaby być dotkliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.