Stan techniczny

Dokładne określenie zakresu i charakteru obciążeń jest niezastąpione do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy propozycji zmian i restauracji.

W ruchu z powyższym, do konkretnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w ostatnim najbardziej metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może również elementów statycznych, jak również efektywnych. W zagadnieniach dynamicznych kluczową kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes używane są dodatkowo w końca określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy połączone z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w planie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w charakteru zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń natomiast ich zysku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes posiadają też bardzo trudne miejsce w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich solidności oraz nowych charakterystyk stoją się środkiem do rozwiązań wygodnych i finansowych.Najlepsze jest spowodowanie wstępnych analiz obecnie na podstawowym etapie projektu. Da to uniknąć błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy zaś w głównych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane także do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W poprzednich latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo oddaje się od niedopuszczalności miejscowego wyrażania się materiału. W klubu spośród obecnym, coraz szybko można przewidzieć ekstremalne wydarzenia i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest coraz większe.