Strefa zagrozenia to obszar

Jeżeli w określonym mieszkaniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a dodatkowo efektywny zapłon, można dyskutować o możliwym zagrożeniu wybuchem. System HRD to zespół, jaki jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego pracowanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Wyróżnia go spróbowana i pozytywna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego cechami jest oraz to, że dodaje się do wewnątrz również na zewnątrz, jest spokojny w manipulacji i transporcie, Jest także gładką oraz silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest zaadaptowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Istnieje zatem szczególnie uniwersalna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane najczęściej do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których dają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszelkiej dziedzinie przemysłu. Są zarówno dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on uruchamiany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle krótkim czasie. Są one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesie zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, łączy się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one zrealizowane wodą, która chroni się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy ukazuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zakłada się gotować, a obiekt natychmiast zachowuje się parą. Butle te są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.