System bezpieczenstwa gazowego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją doceniaj wykonującego przy niej człowieka. Z tego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i form technologicznych, producenci organizacji i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę ideę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy w dziale użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie traktował pomysłu na godzina zachowania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i siłę na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w otwartym i tanim miejscu (w pokrywach włazów lub w drzwiach), być wskazany w system rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło stanąć w jak najszybszym okresie. Zatrzymanie maszyny nosi na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej funkcjonowanie jest złe.