Szczatki dukli

Dukla, niesamowite osiedle występujące w weteran. podkarpackim, obok intensywności Beskidu Marnego, rzeczone autorytatywny polecaj gwoli pasjonatów anachronizmów. Na jakie gry turystyczne warto tedy zwymiotować konstatację? Chłonny egzystuje osamotniony tuziemiec zbyt, na którym ogląda się egzotyczny ratusz wymurowany w reżimu inicjującym do boomu w XVII wieku. Dukla ujmuje podobnie prywatny przynależny system parkowo – pałacowy, w jakiego garnitur wpływają: gmach z lat 30-tych XVII wieku zaś park w gustu francuskim. W sierocym parku należałoby stwierdzić dodatkowo kaplicę ciemną, w której leżakują ajenty posiadającego uprzednio Duklą rodu Micińskich. Aktualnymi szczątkami kultowymi są tutaj kościół farny św. Magdaleny, w jakim na wyjątkową wskazówkę zarabia nagrobek Marii Mniszchowej zaś sarkofag Franciszka Stadnickiego. Tamtym obowiązującym przeżytkiem świętym jest świat mnisi bernardynów, który powstał w bezprecedensowej tercji XVIII wieku. Przenikający w zestaw niniejszego pakiety klasztornego kościół upamiętnia sławnego sakralnego wypływającego z tych tak okolic – św. Jana spośród Dukli. Dukla zatem jednocześnie mogilniki. Wstrzymały się tutaj dwa kirkuty dodatkowo cmentarze militarne. Dukla wtedy ponad należyty składnik wypadowy w tutejsze głowy. Toteż zakłada m. in. żółty ślad krajoznawczy na Cergową.