Tlumaczenia przysiegle

http://arkus.org.pl/pakowarki/produkt/pakowarka-prozniowa-multivac-p300/

Tłumaczenia przysięgłe mają zwykle formę pisemną, a charakterystyczną ich cechą jest to, że wykonujący je tłumacz musi posiadać stosowne uprawnienia, a jego działalność reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zawód tłumacza przysięgłego uznawany jest za zawód zaufania publicznego. Dlatego właśnie, wykonująca go osoba zobowiązana jest zdać egzamin sprawdzający umiejętności translacyjne w danym języku, doskonale posługiwać się językiem polskim, posiadać wykształcenie wyższe i być niekarana.
Do tłumacza przysięgłego zwracamy się, jeśli nie chcemy by dany dokument po przetłumaczeniu z języka źródłowego na docelowy, stracił moc prawną. Dokumentami, jakie najczęściej podlegają tego typu tłumaczeniu są pełnomocnictwa, akty mażeństwa i wszelkiego rodzaju umowy. Zadaniem tłumacza przysięgłego jest także sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń sporządzanych przez inne osoby.
To niezwykle odpowiedzialny zawód, ale też kompetencje i uczciwość tłumaczy przysięgłych są rzetelnie weryfikowane.