Tlumaczenia techniczne w krakowie

Ze względu na silnie rosnące zapotrzebowanie na tłumaczenia, biura rozszerzają ofertę dostępnych języków (dostępne są już bowiem w jednym miejscu tłumaczenia w języku czeskim, angielskim, niemieckim, słowackim czy nawet bułgarskim, serbskim, macedońskim) jak i rodzaj tłumaczeń. Szczególnym zainteresowaniem cieszą siętłumaczenia techniczne. Kraków to miasto będące jednym z głównych ośrodków technicznych oraz miejscem spotkań wielu inwestorów, a także miejscem lokalizacji wiodących ośrodków przemysłowych. W przypadku przedstawiania nowego projektu firmy szczególną wagę przywiązują do odpowiedniego przetłumaczenia związanych z nim dokumentów (broszur, katalogów), co może pomóc w zdobyciu potencjalnych międzynarodowych inwestorów czy partnerów biznesowych.

W przypadku wykonywania takiego tłumaczenia niezwykle istotne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny, jak również co jest równie istotne, wieloletniego doświadczenia w pracy tłumacza. Nierzadko osoby te są absolwentami kierunków inżynierskich realizowanych przez wiodące uczelnie techniczne, a dodatkowo posiadają również uprawnienia wydawane przez Naczelną Organizację Techniczną. W stosunku do tego rodzaju tłumaczeń specjalistycznych stawiane są wysokie wymagania, bowiem tłumaczenia te powinny zawierać branżowe i ujednolicone słownictwo, a treść oprócz poprawności gramatycznej powinna spełniać wyśrubowane wymagania co do poprawności merytorycznej. Tego typu tłumaczeniom podlegają oprócz wyżej wspomnianych broszur i katalogów, także wszelkiego rodzaju publikacje naukowe, książki i podręczniki, materiały szkoleniowe, specyfikacje produktów czy chociażby instrukcje obsługi urządzeń. wykonywane są również tłumaczenia norm i dokumentacji technicznych, atestów, certyfikatów.