Tlumaczenie jezyka norweskiego na polski

Tłumaczenia techniczne mają zbyt zadanie przekazać w zmodyfikowanej formie językowej odbiorcy obcojęzycznemu takich tychże danych, które początkowo zarejestrowano w kolejnym języku. Niestety tłumaczenia tzw. słowo w słowo, są niemożliwe z powodów językowych, bo każdy język definiuje inaczej pojęcia jednych słów, w obcy rozwiązanie wyjaśnia pojęcia, czy dobiera związki frazeologiczne.

Bardzo bardzo istnieje w takim wypadku dopasować słowo za słowo. Stanowi toż dodatkowe tylko w poezji. W normalnym języki należy kierować się do określonych, sztywnych myśli i konstrukcji, które są zachowane w stylu, oraz ich niewykonywanie skutkuje zazwyczaj nieporozumieniami. Tłumaczenie techniczne zwraca tylko największą troskę na minimalizację takich nieporozumień. Tłumaczenia techniczne są w jednym sensie dziełem bardzo prostym, zatrzymującym się kurczowo określonych w sferze zasad. Inaczej mówiąc, tłumaczenie wymaga w ścisłym sensie klucza, jakiego należy się trzymać przy tworzeniu tłumaczenia oraz odczycie danego tekstu, który jest metodą komunikatu. Tłumaczenia techniczne, tak jak nowe tłumaczenia pisemne, nie są procesem linearnym, lecz formą sztuki, która liczy na jako najlepszym przekładzie innej rzeczy. Tłumacz za znaczenie jest wybrać tak słowa, żeby były dobre z logiką i zasadami języka docelowego. Proces tłumaczenia dokumentów w budowie technicznej tworzy się w Biurze Tłumaczeń Technicznych z analizy dostarczonych dokumentów i obliczenia objętości tekstu. Jeszcze naście lat temu dokumenty podawane były zdecydowanie w strukturze papierowej. Obecnie traktuje to tylko starych dokumentacji technicznych, i zdecydowana większość tekstów podawana jest w wersji komputerowej. Najczęściej wykorzystywanymi formatami zapewne są PDF, DOC, czy PTT. Najpierw pracownicy Działu Weryfikacji Językowej tekstów zabiera się z otworzenia oryginalnego dokumentu oraz zapoznani się z jego treścią. Kolejnym czynnikiem jest proces czytania obszernych fragmentów akapitu i uchwycenia myśli przewodniej. Następnie szkolone są zdania, zachowując kolejność oraz zamiary autora oryginalnego tekstu. Kolejne etapy powinny być bezpośrednio spójne z propozycją przewodnią autora. Rzecz obecna jest wysoce uciążliwa i trudna, choć w efekcie daje wielką satysfakcję.