Tlumaczenie symultaniczne po angielsku

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym stanowi samym z rodzajów tłumaczenia ustnego i kończy się po ukończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz znajduje się tuż przy mówcy, uważnie słucha jego wypowiedzi i po jego zakończeniu przedstawia ją w pełnie w własnym języku. Często używa z uprzednio sporządzonych uwag w trakcie przemówienia. Na nową chwilę tłumaczenie konsekutywne dużym stopniu zamienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego odnosi się do selekcji ale najaktualniejszych wiedzy oraz przeznaczenia komunikatu. (angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne obraca się gównie przy małej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane jeszcze w przypadku gdy organizator nie jest okazji zapewnienia odpowiedniego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak aby jak dobrze oddać treść wypowiedzi. Istnieje więc obecnie jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej luźniejszych spotkaniach wykonywa się tłumaczenia liasion, ponieważ są one nieco niebezpieczne dla kliencie, jaki jest zmuszony czekać kilka sekund na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest prostą pracą chcąca od tłumacza odpowiedniego skupienia i doskonałej nauk języka. Bardzo dobro zbudowany i nauczony określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Tłumacz nie ma porządku na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do lektury tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i nauki tłumaczenia. Potrafią obecne stanowić teksty wystąpień czy prezentacje.