Tlumaczenie ulotek lekow

Rejestracja wyrobu medycznego, jak też sprowadzanie nowych leków na rynek polski, to trudny proces, który wielokrotnie wymaga udziału specjalistów z różnych dziedzin. Jak czytamy w Tytule Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Materiałów Biobójczych, osoba będąca przedsiębiorcą i autoryzowanym przedstawicielem danego towaru jest cel zgłosić wyrób do Prezesa Urzędu na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem leku do zakupu. Dodatkowo, należy dostarczyć właściwą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można znaleźć między innymi na ścianie www.urpl.gov.pl, a do których należą między innymi:

dowód uiszczenia stawki za zgłoszenie,
dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i instrukcji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w sprawie zawarcia na targ polski zagranicznego leku potrzebnym jest wprowadzenie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność produktu do celu, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek czy te tekstów na opakowaniu. Jak można się domyślić, tłumaczenie musi zostać skomponowane w postępowanie prawy i przy użyciu terminologii medycznej, ponieważ jego sprawienie zazwyczaj dane będzie czynnemu lekarzowi medycznemu z wiedzami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w pomocach z lekarzem medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest zamieszczona na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Owoców Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna stać poprzedzona zapoznaniem się z regułami wprowadzonymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki czemu będziemy byliśmy pewność, iż nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat zawarty na targ.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest opisywany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i zazwyczaj wprowadzany w oparciu o przedstawiony dokument, jego muszę oraz stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, właściwie jest zetknąć się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena stanowi w większości przypadków dokonywana bezpłatnie.